torstai 11. syyskuuta 2014

CSS parametrit

1. font-family:

Määrittää fontin tai fonttiperheen.

p (font family: "Times New Roman", Georgia Serif;)


2. font size:

Määrittää fontin koon.

h1 (font-size: 250%;)


3. font variant:

Määrittää tekstille small-caps fontin.

p.small (font-variant: small caps;)


4. color:

Määrittää tekstin värin.

h1 (color: #00ff00;)


5. float:

Määrittää kelluuko laatikko vai ei.

img (float: right;)


6. white space:


Määrittää miten välit elementin sisällä käsitellään.

p (white-space: nowrap;)


7. width:

Määrittää elementin leveyden.

p.ex (height: 100px;
         width: 100px;)


8. height:

Sama kuin ylempi, mutta määrittää korkeuden.


9. position:

Määrittää elementtiin käytettävän sijoittelu tyylin.

h2 (position: absolute;
      left: 100px;
      top: 150;)


10. word spacing

Suurentaa tai pienentää sanojen väliä.

p (word-spacing: 30px;)


11. word wrap:

Mahdollistaa pitkien sanojen katkaisun ja siirron seuraavalle riville.

p.test (word-wrap: break-word;)


12. outline:

Määrittää elementille rajauksen tehdäkseen siitä näkyvämmän.

p (outline: #00FF00 dotted thick;)


13. margin:p (margin: 2cm 4cm 3cm 4cm;)


14. border:

Reunustaa/tekee laatikon tekstin ympärille

p (border: 5px solid red;)


15. background:

Määrittää sivun taustan värin tai kuvan.

body (background: #00ff00 url("smiley.gif") no-repeat fixed center;)


16. text-align:

Määrittää tekstin tai objektin sijoittumisen pystysuunnassa.

h1 (text-align: center;)


17. text shadow:

Tekstin varjostus.

h1 (text-shadow: 2px 2px #ff0000;)


18. opacity:

Tekstin väri.

div (opacity: 0.5;)


19. direction:

Määrittää tekstin kirjoitussuunnan.

div (direction: rtl;)


20. position:

Määrittää tekstin tai objektin asettumistavan.

h2 (position: absolute;
      left: 100px;
      top: 150px;)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti