tiistai 17. helmikuuta 2015

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut


Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä (eli "pilvessä") tapahtuvaa tietotekniikan (eli "laskennan") kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä (vrt. klusteri (tietotekniikka)). Käsitteenä se kuvaa paradigman muutosta, jonka tuloksena palvelu tarjotaan "pilvessä", jonka teknisiä yksityiskohtia palvelun käyttäjät eivät voi nähdä tai hallita. Pilvilaskenta kuvaa uutta tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy internetin yli palveluna tarjottuja dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja.
Käsitettä "pilvi" käytetään kielikuvana, jolla viitataan internetiin siten kuin se usein esitetään tietoverkkojen kaaviokuvissa, sekä abstraktiona monimutkaiselle infrastruktuurille, jonka se verhoaa.

Pilvipalvelut ovat netin kautta jaettavia ohjelmapalveluita. Joskus oli asp-palveluista, SaaSista ja Web 2.0:sta. Kun ne yhdistetään, saadaan cloud computing eli pilvipalvelut.


Pilvipalvelut (cloud services) ovat "pilvessä" tarjottavia palveluita. Palveluiden pääluokat ovat SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service). Yleisnimityksenä yleistyy XaaS (Anything as a Service tai Something as a Service).

Yksinkertaistettuna pilvipalvelussa tieto ja ohjelmat tallennetaan palvelimelle, josta niihin pääsee käsiksi mistä tahansa, mikä on nykyään pilvipalveluiden yleisin käyttätarkoitus, ja ensimmäinen mieleen tuleva asia.Pilvipalvelu käytännössä

Asiaa voi havainnollistaa tutun työkalun - sähköpostin - kautta. Monissa organisaatioissa työsähköposti oli pitkään tavoitettavissa ainoastaan omalta työkoneelta, kaikki viestit sijaitsivat omalla koneella tai yrityksen tiloissa palvelimella, joten työskentely toimiston ulkopuolella oli haastavaa.

Yksityiselämässä käytössä olleet sähköpostit, kuten Gmail, Hotmail ja Luukku sen sijaan olivat tavoitettavissa miltä tahansa koneelta johtuen siitä että ne toimivat keskitetyn palvelimen kautta, eli pilvipalvelimelta.


“Pilvi” tarkoittaa tässä tapauksessa Googlen datakeskuksista muodostuvaa palvelinten verkkoa, missä tieto liikkuu nopeasti ja varmuuskopioituu jatkuvasti. Käyttäjän ei tarvitse itse määrittää, mihin datakeskukseen tiedon tallentaa, kaikki tapahtuu automaattisesti ja välittömästi.Pilvipalveluiden eri tyyppejä

Palvelun käyttämä verkko voi olla joko julkinen pilvi (public cloud), yksityinen pilvi (private cloud) tai luotettu pilvi (trusted cloud). Pilven tyyppi määräytyy lähinnä sen mukaan, kuka pilveä pääsee käyttämään ja kuka sen omistaa. Eri tyyppien sekakäyttöä kutsutaan hybrid cloudiksi.

Yleensä pilvipalveuita käytetään tiedon tallentamiseen verkkoon, josta se on sitten helposti saatavissa mistä tahansa, kuten tekstit, ohjelmat, jne...Lähteet

tivi.fi
wikipedia.org (Suomen ja Englannin kieliset sivut)
gapps.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti