torstai 12. helmikuuta 2015

Tietoliikenne Suomessa

Tietoliikenne

Tietoliikenteeseen kuuluu internet, puhelin, TV ja radio


Viestintäviraston rooli ja tehtävät

Viestintävirasto on- liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, joka perustettiin vuonna 2001 (Edeltäjä oli vuonna 1988 perustettu Telehallintokeskus).

Viestintäviraston tehtäviin kuuluu viestintäverkkojen teknisestä toimivuudesta huolehtiminen, jonka lisäksi virasto ohjaa televerkkojen numerointia ja antaa yrityksille niiden tarvitsemat numerot ja tunnukset.

Viestintävirasto myös ohjaa radiotaajuuksien käyttöä Suomessa ja huolehtii Suomen eduista taajuuksien käyttöä koskevassa kansainvälisessä päätöksenteossa. Tavoitteena on radiohäiriöiden tehokas ennaltaehkäisy sekä mahdollisten häiriöiden selvittäminen radiotarkkailun ja taajuussuunnittelun yhteistyönä. Virasto myös valvoo, että radio- ja telepäätelaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Sen lisäksi virasto valvoo televisio- ja radiomaininnan ja ohjelmistojen sisältöä yms..

Lähteet

viestintävirasto.fi
wikipedia.org

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti