tiistai 10. helmikuuta 2015

Tietoliikenne

Siirtoviive - vasteaika

Siirtoviive on viive lähetyksen lähettämisen ja vastaanottamisen välissä. Vasteaika on tapahtuman tai toiminnon aloitushetken ja palautteen saamisen välinen aika.


Synkroninen - asynkroninen

Tiedonsiirtoa, jossa jokaista siirrettävää merkkiä ei lähetetä erikseen vaan merkkien siirto tahdistetaan kellosignaalin avulla. Synkroninen on reaaliaikainen, asynkroninen ei.


Sarjasiirto/-liikenne - rinnakkaissiirto/-liikenneSimplex, half-duplex, full-duplex, multiplex

Simplex: Kommunikaatiota vain yhteen suuntaan, esim: TV ja radio.

Half-duplex: Kommunikaatiota molempiin suuntiin, mutta vain yhteen suuntaan kerrallaan.

Full-duplex: Kuten half-duplex, full-duplex on kommunikaatiota molempiin suuntiin, mutta toisin kuin half-duplex, full-duplex sallii kommunikaation molempiin suuntiin samaan aikaan.

Multiplex: Usean signaalin yhdistäminen yhdeksi signaaliksi ja niiden lähettäminen yhden data linkin kautta.


Kantataajuus/baseband - laajakaista/broadband

Kantataajuus: Kantataajuus signaalit lähetetään ilman signaalin muodostamista toiseen, eli ilman mitään muutosta signaalin taajuuteen.

Laajakaista: Tiedon siirtoa, joka pystyy lähettämään useita signaaleja ja tietoliikenne tyyppejä saman aikaisesti.


Piirikytkentäinen - pakettikytkentäinen

Piirikytkentäinen: Tiedonsiirtomuoto, jossa verkon ylitse muodostetaan kiinteä yhteys tiedonsiirtokanavan kautta. Kanavan päiden välille syntyy näin piiri, jossa tiedonsiirron kohteet on määritelty.

Pakettikytkentäinen: Tiedonsiirtomenetelmä, jossa data jaetaan paketeiksi tiedonsiirtoa varten. Pakettikytkentäinen tiedonsiirto on luonteeltaan yhteydetöntä, eikä verkosta varata päästä-päähän yhteyttä (reittiä) tai siirtokapasiteettia tiedon siirtoa varten.


Yhteydellinen - yhteydetön

Yhteydellisessä siirrossa

lähettäjän on sovittava vastanottajan kanssa datansiirtämisestä ennen varsinaista siirtoa eli avattava yhteys. Datan lähettäjä kohdistaa aktiivisen yhteydenmuodostuspyyntönsä sitä odottavalle palvelimelle. Palvelimen on täytynyt tehdä etukäteen nk. passiivinen yhteydenmuodostus, jotta se voisi olla valmiina ottamaan vastaan uusien asiakkaiden yhteydenmuodostuspyyntöjä. Passiivinen yhteydenmuodostus tarkoittaa käytännössä sitä, että sovellus ilmoittaa käyttöjärjestelmälle ottavansa vastaan tiettyyn porttiin tulevat yhteydenmuodostuspyynnöt.

Kun yhteys on avattu, varsinainen datasiirto voi alkaa. Käytettävistä protokollista riippuen on mahdollista, että varsinaisissa datapaketeissa ei käytetä lainkaan vastaanottajan osoitetta, vaan ainoastaan jonkinlaista yhteysviitettä, joka yksiselitteisesti osoittaa yhteyden ja sitä kautta vastaanottajan.

Datasiirron päätteeksi yhteys on vielä purettava. Yhteydellinen siirto käsittää siis kolme vaihetta:

1. Yhteyden muodostamisen
2. Varsinaisen datasiirron
3. Yhteyden purkamisen

Yhteydettömässä tiedonsiirrossa

ei tapahdu aktiivista yhteydenmuodostusta vaan dataa siirtävä sovellus alkaa lähettää dataa tietämättä varmasti sitä, että sitä on joku vastaanottamassa. Jotta lähetettävä data löytäisi lopullisen kohteensa, vastaanottavan prosessin on pitänyt kuitenkin tehdä passiivinen avaus, jolla hän on ilmoittanut käyttöjärjestelmälle ottavansa vastaan tietyyn portiin lähetetyt paketit.

Yhteydettömässä siirrossa jokaista pakettia kohdellaan samalla tavalla. Kaikissa paketeissa on siis oltava vastaanottajan osoite kokonaisena eikä mitään yhteysviitteitä voida käyttää.


Lähteet

en.wikipedia.org
fi.wikipedia.org
suomisanakirja.fi
oppimateriaal.internetix.fi


Kovasti yritin suomentaa joihinkin kohtiin, koska suomalainen wikipedia on hanurista, myös annetut linkit oli hyödyttömiä. Sarjaliikenne kuullosti helpolta, mutta siitä huolimatta en löytnyt netistä mitään järkevää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti